Düzenli fiziksel aktivitenin önemi ve sağlığımız üzerindeki yararlı etkileri, fiziksel aktiviteye yönlendirme ve program, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve seçimi, fiziksel aktivitenin toplumsal...
Motor gelişim, motor kontrol, motor öğrenme, beceri öğrenimi, yeteneklerin gruplandırılması, algısal motor yetenekler, motor gelişim ve sporun önemi konularını içeren ve bu...
Rekreasyon ve spor turizmi ilişkisi,  sportif, sosyal, yaratıcı, turistik boş zaman, spor turizm kaynakları, kültürel kutlamalar, politik ve resmi etkinlikler, sanat, spor...
Spor biyomekaniği ve kinesiyoloji iç ve dış kuvvetler ile bu kuvvetlerin etkilerini, hareket kalıpları, spor hareketlerinin niteliksel analizi, hareket geometrisi, hareketin sayısal...
Spor endüstrisi ürünlerinin (mal ve hizmet) üretilmesi ve tüketilmesi, spor ekonomisinin unsurları, spor ekonomisinin boyutları konularını içeren ve bu alana katkı sağlayan...
Spor pazarlaması ve motivasyon ,spor endüstrisi, spor tüketimi, spor pazarlamasının boyutları ve tüketici, sporda markalaşma, spor kuruluşlarının sponsorluğu, spor pazarlamasının kentlere etkisi...
Spor tesisi işletmeciliğinde yönetim ve organizasyon, spor tesislerinin geçmişten günümüze tarihsel gelişimi, spor tesisi yöneticiliği, spor tesis işletmelerinde kuruluş yerinin belirlenmesi ve...
Spor psikolojisinin temelleri, sporda psikososyal gelişim, performans gelişimi ve spor psikolojisi, müsabaka dönemi kaygı ve stresle başa çıkma yolları, kişilik kuramları, psikososyal...
Spor yönetimi ve hukuku, ülkemizde ve yurtdışında spor hukuku, sporcuların statü ve çalışma koşulları, sporda hukuki ve cezai sorumluluklar, başarılı sporcuların korunması...
Dr. Mehmet Türkmen Dr. Ali Tekin Eventeo of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as...
Dr. Süleyman Şahin Dr. Serkan Hacıcaferoğlu Eventeo of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as...
Kardiovasküler dayanıklılık, vücut kompozisyonu, kas kuvveti, kas dayanıklılığı, esneklik, fiziksel uygunluğun belirlenmesi, korunması ve etkilerinin araştırılması amacıyla yapılan bilimsel çalışmalar.